TELEFONAS
(8-658)90 000
Mes padarysime viską,
kad jūsų skola būtų išieškota

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

UAB Turtuvos grupė atlieka Duomenų apsaugos auditą; galime pasiūlyti savo specialistų ilgametę patirtį, techninio supratimo ir teisinio išmanymo derinį, racionalius praktinius sprendimus. Mūsų įmonė nesiūlo Jums nereikalingų ir nebūtinų (bet dažnam konsultantui pelningų) sprendimų.

 

Duomenų apsaugos auditas yra esamos duomenų tvarkymo situacijos įmonėje ar organizacijoje analizė. Išplėstinis duomenų apsaugos auditas, apimantis ne tik situacijos analizę, bet ir sprendimų parinkimą ir jų poveikio (galimų duomenų apsaugos pokyčių) analizę, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento lietuviškame vertime yra vadinamas poveikio duomenų apsaugai vertinimu.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 35 straipsnį „tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, atlieka numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą“.

Duomenų tvarkymui naudojamomis „naujomis technologijomis“ yra laikomas ir elektroninis paštas, ir nutolusios prieigos SaaS (pvz. CRM sistemos), ir debesų kompiuterijos paslaugos (įskaitant ir duomenų saugyklas), taip pat nuotolinė prieiga prie fiziniuose serveriuose esančių informacinių sistemų. Tyrimai rodo, kad bent vieną iš šių technologijų kasdien naudoja daugiau nei 90% Lietuvos įmonių, o tai reiškia, kad poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą (išplėstinį duomenų apsaugos) auditą reikės atlikti beveik visoms įmonėms.

 

Kreipkitės į mus. Pradines konsultacijas teikiame nemokamai. Padėsime Jums rasti optimaliausius sprendimus.

 

 

 

Visus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančias nuostatas rasite čia ir čia

Jei turite kokių nors abejonių, klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB Turtuvos grupė Jums patogiu būdu.

 

 

Jūsų duomenys mums reikalingi Jums suteikti paslaugas
Jūsų duomenys mūsų įmonėje yra saugūs
Jūs galite valdyti savo duomenis
Kokius asmens duomenis renkame?